Personvernerklæring


Sist oppdatert 31. okt 2023
Effektiv dato 01. nov 2023 <

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos MK Laser?
MK Laser er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hva er personopplysninger
Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med MK Laser kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av MK Laser. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, evt. kjønn, fødselsdato, passord for (min side) etc.] Tidspunkt for behandlinger og gjennomførte behandlinger og kvitteringer på produktkjøp.

Spesielle kategorier av personopplysninger ("sensitive personopplysninger"):

Helseopplysninger i form av journalopplysninger med oppføringer over dine behandlingsforløp.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi registrerer opplysninger om deg for å kunne utføre våre behandlinger. Uten å være registrert kan vi ikke utføre behandling på deg. Dette inkluderer å kunne tilby en effektiv tilretteleggelse av våre oppgaver for deg, inkludert styring av avtaler og timebestillinger, registrering av gjennomførte behandlinger med henblikk på å fastlegge behandlingsforløp.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser om du har haket av for dette.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfeller behandler vi også opplysninger etter å ha innhentet ditt samtykke. Dette vil du ha blitt særskilt informert om i forbindelse med at vi har innhentet samtykke.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte eller på våre nettsider i forbindelse med din booking/ kjøp.

Når du besøker http://www.mklaser.no registreres din IP-adresse. Bulk knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre.

http://www.mklaser.no benytter også såkalte cookies (informasjonskapsler). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere. Bulk benytter cookies for at du skal slippe å logge deg inn hver gang du benytter deg av en innloggingsfunksjon, og for å huske deg som bruker når du fyller inn et skjema på våre nettsider.

I tillegg innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og i den forbindelse brukes cookies for å kunne observere hvordan brukere navigerer hos oss. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

http://www.mklaser.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Bulk har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Du bør lese de personvernerklæringene som ligger tilgjengelige på de relevante nettsidene du besøker for å mer informasjon.

http://www.mklaser.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Bulk har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Du bør lese de personvernerklæringene som ligger tilgjengelige på de relevante nettsidene du besøker for å mer informasjon.

For å reservere deg mot bruk av cookies må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: IT-leverandør, EG HANO (bookingsystem).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si hvor lenge vi kommer til å lagre dine personopplysninger. Dog kan vi opplyse deg om at vi vil legge vekt på hvor lenge vi har behov for opplysningene, dels i forhold til pågående behandlingsforløp, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlegge hvor lenge dine opplysninger vi oppbevares.

Hvor lenge du må lagre opplysningene kan varer fra 1 til 10 år avhengig av hva slags personalopplysninger det gjelder. Vi lagrer opplysningene i henhold til lovens krav til denne slags opplysninger og ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonskapsler osv.

For å lære mer om hvordan vi bruker disse og valgene dine i forhold til disse sporings teknologiene, vennligst se vår Informasjonskapsel-policy.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Madi@mklaser.no
MK Laser AS
Avenyen 3, 4636 KristiansandKontaktperson: Madi Nick